Bộ Hành Ca


Hỡi biển xanh và đồng nội !
Hỡi núi cao và sông dài
Hỡi ! Hoàng hôn cùng nắng sớm .
*Ta “ Là kẻ bộ hành trên đất ” hôm nay
Hát say cùng quỹ đạo lăn quay
Mơ trôi tới mặt Trời xán lạn
Ta ! Đã mượn vầng trăng bầu bạn
Gánh điêu tàn đầy trên cả hai vai
Có gì đâu ? Muôn dặm đường dài
Có nắng lửa …
Mưa dầu từng đoạn !
Thấy nhục , vinh trên biển bờ ly loạn
Núi sầu sông tuyệt khúc đoạn trường !
Hỡi Thái Bình ! Xanh ngát đại dương
Xưa … lòng biển muôn đường “ thủy tán ” !
Tổ Quốc kinh qua khổ nạn
Biển dâu gây bi thán khôn lường …
Vẫn mơ về cội rễ yêu thương
Hong chút nắng mặt Trời quê nội
Nhớ vầng trăng ngõ trúc dị thường !

                       2018 ,     
              Vũ Đức Tô Châu .

* Thi Thiên