Dã Man Má Hồng
(Chúa Đảng Ly Tan)

1*
Rượu cay rót bát tình sầu
Liêu xiêu nuốt lệ nốc câu lỡ làng
Có đời Chúa đảng song tàng
Xoay chân khiêu vũ
trên ngàn đá gai
Tay giăng kết lụa huynh đài
Buộc vòng không sắc cho dài kinh mê

2*
Tình chàng, thảo dã sơn khê
Ươm cây ước thệ. Khắc thề sắt son
Gió trôi xác lạc khỏi hồn
Tim em mất hút tôi còn hôn mê

3*
Cớ chi
Bậu bẻ câu thề
Bắt ta cắm xuống chân quê
bẽ bàng
Cớ chi
nồi đúc quai vàng
Bậu kho bạc bẽo dã man má hồng

4*
Dang tay rú giữa trời không
Qua thành chết đứng. Cho lòng Bậu vui

5*
Gối đầu hỏi đất ngậm ngùi
Xé tim chúa đảng. Lặng cười. Đất ơi
Ôm tim thảo dã. Chời quơi. Nỡ nào

Hạ Quốc Huy
(trích Hành phương Bắc. Cảm tử đi)