Aug 11, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Để Ngoài Thềm Rêu
Hạ Quốc Huy * đăng lúc 01:45:34 PM, Mar 09, 2018 * Số lần xem: 462
Hình ảnh
#1

 


    


Để Ngoài Thềm Rêu 
 
Chưởng môn
loan kiếm đạo trường
Có người yểu điệu về tương tư thầy

Thầy em kiếm vũ chốn nầy
Quên mơ chập choạng
ướt mây trang đài

Ơi người áo gió trăng cài
Rượu hồng
em rót
để ngoài thềm rêu

Hạ Quốc Huy
California 1985 

     

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.