Muốn Nắm Đôi Bàn Tay Em

I Want To Hold Your Hand


Ca khúc của: JOHN LENNON_The Beatles
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ

* * * * * * * * * * * * *

Oh yeah I tell you somethin'
I think you'll understand
When I say that somethin'
I want to hold your hand
I want to hold your hand
I want to hold your hand

Nói gì đó với em đây
Để cho em hiểu rõ ngay tình này
Khi điều đó nói ra đây
Rằng anh muốn nắm đôi tay dịu mềm
Bàn tay năm ngón của em
Anh xin nắm với con tim cháy nồng

Oh please say to me
You'll let me be your man
And please say to me
You'll let me hold your hand
Now, let me hold your hand
I want to hold your hand

Xin em hãy nói thật lòng
Rằng anh là gã đàn ông bên đời
Xin em hãy nói một lời
Cho anh được nắm trọn đời tay em
Anh xin đôi bàn tay tiên
Cho anh nắm giữ triền miên suốt đời

And when I touch you
I feel happy inside
It's such a feelin' that my love
I can't hide
I can't hide
I can't hide

Khi tình môi chắt vào môi
Là niềm vui sướng tuyệt vời trong anh
Là khi được sống trong tình
Lòng không thể dối gian mình em ơi!
Anh không xa lánh cuộc đời
Mà anh đã thấy một nơi muốn tìm

Yeah, you got that somethin'
I think you'll understand
When I say that somethin'
I want to hold your hand
I want to hold your hand
I want to hold your hand
And when I touch you
I feel…
Yeah, you got that somethin'

Rồi em đã nhận ra em
Anh mong em hiểu trái tim thật thà
Nói điều gì đó chẳng qua
Rằng anh muốn nắm tay ngà của em
Bàn tay năm ngón dịu mềm
Anh xin được nắm tay em trọn đời
Và khi anh chạm vào môi
Hồn anh thấy cả…
Một trời yêu thương…

MINH SƠN LÊ 3.3.18

https://www.youtube.com/watch?v=jenWdylTtzs


           *