Nov 25, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Tưởng Niệm Cố Nhạc Sĩ Đại Tá NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Nhiều Tác Giả * đăng lúc 09:14:50 PM, Mar 08, 2018 * Số lần xem: 1258
Hình ảnh
#1
#2

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Tiễn cố Đại Tá Nhạc Sỷ Nguyễn văn Đông
Binh Tran Mar 06, 2018
...Người đã gánh chịu nợ Nước, trách nhiệm với Dân, giòng nhạc cho đời, ân tình đó vẫn còn mãi qua những chào tay, tiếng hát, không hề phai nhạt với thời gian...