Cuối Đường Tận Tuyệt

“Hề chi. Tình đã cùng tận tuyệt
Thì vai đây. Em cứ ngập dao vào”
                        thơ Hạ Quốc Huy

1*
Em lạnh lùng phạt những đường sát thủ
Ta ngại ngần không muốn khoa đao
Một trăm năm tình cũng lật nhào
Chống đao. Gượng dậy. Vẫn còn ngạo nghễ

2*
Em tiếp tục một ngàn chiêu nghiệp chướng
Xem ra chừng đao bất lưu nhân
Kẻ sĩ buông gươm lòng u uẩn
Trên tầng mây dựng. Núi quá hoang vu

3*
Hãy dừng tay. Ngừng một giây để thở
Ta còn vuốt tóc ngó trời cao
Hề chi. Tình đã cùng tận tuyệt
Thì vai đây. Em cứ ngập dao vào

Hạ Quốc Huy
California,US