XUÂN MƠ, XUÂN CHÚC
Mậu Tuất 2018

Năm mới mơ năm của thái bình
Ngập tràn đây đó nét tươi xinh
Đào khai đất Bắc càng khoe sắc
Mai nở trời Nam rất gợi hình
Xin chúc cho nhau luôn tiến đạt
Xin mừng toàn thể thật khương ninh
Không còn cảnh sống lầm than nữa
Năm mới mơ năm của thái bình.

Thái Huy,12/30/2017


See the source image
XUÂN AN BÌNH

Thời gian thấm thoát tựa con thoi
Đinh Dậu chợt qua Mậu Tuất rồi
Những muốn Mai Nam danh đệ nhất
Càng mong Đào Bắc loại hoa khôi
Cho nhà hạnh phúc ngời tiên tổ
Để nước an vui rạng giống nòi
Hết cảnh qua phân vì vị kỷ
Mừng xuân minh chúa sẽ lên ngôi.

Thái Huy,12/30/2017


See the source image

XUÂN  CHI ?
Họa:Trăm Điều Gác Lại Đón Chào Xuân
của Hạ Thái

Kìa xuân Mậu Tuất tới đây rồi
Nhắc nhớ nhiều điều cảnh nổi trôi
Ất Mão thương ta đành bỏ súng
Mậu Thân** khóc bạn đã qua đời
Giang sơn thời mất ơi là khỉ!
Đất nước còn đâu ấy thấu trời!
Xin giúp vượt qua muôn trắc ẩn
Để cho con cháu có niềm vui.
*1975. Ất Mão ** 1968 Mậu Thân

Thái Huy,12/28/2017

See the source image
CHỜ XUÂN
Họa Chờ Xuân

Đổi đời điều ấy quả mong thay
Mọi sự an vui sẻ tới đây
Cho lúa đúng mùa khoe nhánh nặng
Cho mai kịp vụ trổ bông sây
Gia đình hạnh phúc luôn luôn thế
Non nước tươi xinh mãi mãi vầy
Dứt cảnh chia lìa đây với đó
Anh em đồng tộc Tết chung say...

Thái Huy.12/28/2017


See the source image