Đời Phi Công

Bảo Quốc Trấn Không vốn nghiệp bay
Tung hoành lướt gió, vượt đường mây
Phi hành  săn địch nêu hào khí
Phi vận giúp dân tỏ chí say
Giặc Bắc xâm lăng thù chửa trả
Nhà Nam bức tử hận  còn vay
Đại bàng xếp cánh, hằng mong mỏi
Hậu duệ sau nầy sẽ "đổi thay" !

Duy Anh
15/1/2018


Chàng Pilot

Thương chàng Pilot lướt đường bay
Jacket, phi bào đượm gió mây
Xuống đất điều hành đầy hữu hiệu
Lên trời chiến đấu rất hăng say
Tình nhà đã vẹn, đâu còn vướng
Nợ nước chưa tròn, thế phải vay
Dạo phố bên anh, em hạnh phúc
Người hùng, quân phục nhớ đừng thay !

Duy Anh
15/1/2018