Bắt Giọt Mưa Trời


Q
uơ tay bắt giọt mưa trời
Tặng đời hư ảo
cho người nhớ ta


Bụm tay bưng giọt mưa sa
Biểu em
cúi xuống
để Qua
gội đầu


Đưa tay quẹt giọt lệ rầu
Lệ ơi
đừng khóc
để sầu nằm yên

Xòe tay hứng giọt mưa nghiêng
Để Qua lau phấn ưu phiền cho em

Nhẹ tay đắp tấm lụa mềm
Mắt ơi hãy khép nghe đêm thở dài


Hạ Quốc Huy