Phục Sinh,

C
ơn mưa trái mùa trở chứng giữa chừng
Phục sinh lòng con cũng nghe rưng rưng
Đêm huyền linh đêm vô cùng đêm Thánh
Trời đang mưa đầu bối rối bừng bừng...

* * *

Đêm nghe Thiên Chúa xuống trần
Mà lòng đã ngập muộn phiền âu lo
Nghe đời giá rét bơ phờ
Nghe đêm bão khịt cơn ho cuối mùa

Giáng sinh về với lũ mưa
Chúa về chằng chống cuối mùa bão giông
Thế mà bão giữa mùa đông
Thế là bão giữa những gì nát tan
Con nhìn mắt Chúa hoang mang...

Tìm Chúa đi giữa những hàng lệ rớt
Tìm Phật về những cổ tự xa xăm
Chúa trở lại nằm nôi trong máng ấm
Chùa chiền giờ tráng lệ tiếng xe hơi
Bão ngoài kia cái chết nào tả tơi

Đâu xa một góc Thiên Đàng
Con nằm mà mớ hai hàng lệ ơi!
Bão làm rớt ở muôn nơi
Con quỳ lại Chúa đã đời.. Chúa ơi!

huv