Ngày Đầu Một Năm

T
à dương nhạt nắng buổi chiều đông
Năm mới, ngày rằm, bớt  lạnh không ?
Quê mẹ vàng loang trăng diệu vợi 
Xứ người trắng xóa tuyết mênh mông
Trông qua bóng xế,  đời lưu lạc
Ngoảnh lại hoàng hôn, tuổi chất chồng ...
Thoảng chút hương trầm, lòng ấm lại
Duyên lành, tâm nở cánh sen hồng !

Duy Anh
1/1/2018