Mưa Xuân

 


Mưa xuân lác đác hiên ngoài
Cành đào hồng thắm môi ai hé cười
Vườn đời còn trổ cành mai
Hoa đào còn đó, mà người ở đâu 

*

Tình buồn lệ đẫm mưa ngâu

Từ em áo cưới, qua cầu, sang sông

Và ta vời vợi buồn trông

Thuyền hoa tách bến ben dòng sông xưa

 

*
Ta về đập nát vần thơ

Ta về rượu đắng buồn ngơ ngẩn buồn

Ta về xé nát thiệp hồng

Cón nghe pháo no63 trong lòng quạnh hiu

 

*

Thương ta mưa cũng buồn theo

Thương ta hoa cũng nghẹn ngào bầng khuâng...

 

Phạm Văn Bình