Chúc mừng Năm mới 2018

                          -------
        Tám mươi Xuân, nhìn lại cuộc đời
        Chỉ là mây trắng, nước bèo trôi
        Ta vẫn là ta trong huyễn mộng
        Thoảng rớt trên môi một nét cười.

                Hà Nội, xuân 2018
                 NGUYỄN KHÔI

Image result for hinh dong merry christmas images