Ầu Ơ Nợ Nước Tình Non

 

Họa sĩ ngồi dạy con thơ
Gió đưa manh áo,
lơ ngơ bên đời

Hồi xưa tôi cũng có người
Dăm ba thiếu phụ liếc cười nói năng

Hồi nay trở giấc có trăng
Ai in trên vách
bóng chàng ru con

Ầu ơ nợ nước tình non
Ù ơ con ngủ cha còn ngược xuôi...

2*

Hiểm nguy thì vẫn môi cười
Trọn đời nhân nghĩa khắc lời nằm nôi

Cuồng lưu bèo dạt thuyền trôi
Đò cha bơi ngược
lẻ loi trập trùng

3*

Về đi trẩy hội anh hùng
Tiếng khèn
cái mác
cây cung hẹn hò

Về đi bút máu trăng thơ
Vỗ gươm khinh khoái, ới đò qua sông

4*

Vực kia là ải má hồng
Xa kia quan ải tang bồng dọc ngang

Ầu ơ con ngủ cho ngoan
Ù ơ sao ánh
trăng vàng
nhòe đi ...

Hạ Quốc Huy
1984