Lời Gởi Trên Mây

 
 

  Y còn bọc gió thênh thang
    Có trong tiếng hạc
    mênh mang gọi về

    Hài rơm. Bụi đất. Cỏ mê
    Lạc trăng tịnh thổ,
    ngóng về
    trúc sa

    Gọi nhan sắc. Xé hai tà
    Thoa son phấn. Biểu đào hoa thẹn thùng

    Y còn bọc cụm mây hoang
     Phù vân đó, gởi hồng nhan
     tiếng đời

    Y còn trong cuộc rối bời
     Em chia nhé. Gió viết lời trên mây


    Hạ Quốc Huy


     Image result for song bien images
 

  Thơ Nay Ngơ Ngác
                 Giữa Trời Quạnh Hiu


   
Họa sĩ vuốt tóc con thơ
    Tựa lưng tăm tối
     trăng mờ thư trang

     Thơ xưa viết ở chiến tràng
     Vang trăm ngựa hí
     vút ngàn tên bay

     Xưa người xé áo chia tay
     Nửa tôi bất động. Thơ lây lất cười

     Kinh thư trang rách, trang rời
     Thơ nay ngơ ngác giữa trời
     quạnh hiu

    Hạ Quốc Huy
    1980
     Montana, USA
(trích trong tập Chưởng môn ,Thiền sư, Họa sĩ và cõi nầy)

*