Hành Phương Bắc. Vĩnh Biệt. Cảm Tử Đi hay Khúc Hành Bắc.
                               

“Ta trừng mắt, tên găm vào tử huyệt
Tiếng hú dài thê thiết vọng chiều hôm”.
                              thơ Hạ Quốc Huy


1*
Đây hán tử. Cười khan trên lộ triệt
Bước ngang tàng chưa thấm đủ vào đâu
Tóc rừng xưa, sương trắng đá dãi dầu
Thơ gầm dữ cuối cung đường tận tuyệt
Ta trừng mắt, tên găm vào tử huyệt
Tiếng hú dài thê thiết vọng chiều hôm…


2*
Đã mơ hồ trăng tàn con nước cũ
Đã thấy tình kiếm gãy đá vàng rơi
Khi hồi tưởng mạn thuyền rong rêu phủ
Thì trăng ơi, sương đã lạnh giữa trời


3*
Hoàng hôn xuống, thả gươm trôi cố quận
Hãy tìm về dấu vết tuổi thơ xưa
Đầu đập vào núi hỏi đời lang bạt
Cõi điêu linh nát đủ hay chưa vừa?


4*
Trả lại Ta nụ kiêu bạc đã mất
Ném tung vào cho bát ngát hư không
Biểu em cắm xuống một sào neo chống
Buổi chợ chiều may sót lại thủy chung


5*
Thơ tóe lửa chớm run chân cuồng khấu
Bởi trăng vàng chưa phủ áng mây xa
Ta gối đầu sông núi sẽ chan hòa
Mẹ là Tiên. Là Phật. Là tất cả
Em lụa đào vắt qua cành lơi lả
Đợi đêm về cuống quýt buổi bình minh


6*
Tiếng ngọc vỡ động tầng rung mê tĩnh
Ven sông buồn lau lách nhắn chim di
Đò đã đưa chân những chàng nghĩa sĩ
Hành phương Bắc. Chào vĩnh biệt ra đi .


Hạ Quốc Huy
2017