Đứng Thẳng Nhìn Thù


Đòn thù bá súng vào hông
Đổ sao. Hóa đóm. Ứa hồng máu tươi

Nhếch môi. Đứng thẳng. Nhìn trời
Tổ quốc ơi!
Con, vẫn người chiến binh

Đòn thù nện xuống bắt quỳ
Trơ trơ đứng ngó,
lầm lỳ cái gan

Đời ta,
kẻ sĩ ngang tàng
Quỳ dâng tổ quốc tim hồng mà thôi

Hạ Quốc Huy
1977. Bệnh xá trại Mộc
Tổng trại 2 Kỳ SơnImage result for mài kiếm dưới trăng images

Thơ Chàng Trầm Luân


Ta,
đời lỡ kiếm, lỡ cung
Gươm đau. Giáo lụy.
Đường cùng, cười khan


Em,
cô sư nữ dịu dàng
Chép kinh để nhớ
thơ chàng trầm luân


Hạ Quốc Huy