Xa Rồi Trăng Lay Tóc Rối

Trong tim còn nhốt tình không ?
Trong bâu áo lật còn hồng nhủ hoa ?”
thơ Hạ Quốc Huy.

 

1*
Tay nghiêng vạt áo qua cầu
Bước em động vỡ tiếng sầu mênh mang

Cõi ta trú ở lang thang
Chân quơ, tay múa, nghênh ngang yên hà

2*
Xa rồi cái tuổi mười ba
Theo hương bồ kết, thiết tha si tình

Xa rồi
bạch diện thư sinh
Chia tay nghiên bút chấp kinh phong trần

Xa rồi
lửa dội quan san
Khép trang hồ thỉ, uổng ngàn tử sinh

Cùng đường. Mạt lộ chiến binh
Anh hùng tận tuyệt. Ngục hình xích khua...

3*
Xa rồi
truông bãi, ghềnh trưa
Thù chan nắng khổ, oán xưa đọa đày

Xa rồi tóc rối trăng lay
Đọng trong mắt phượng khoảng mây phiêu bồng
Trong tim còn nhốt tình không ?
Trong bâu áo lật còn hồng nhủ hoa ?

Mai trôi lãng mạn ngọc ngà
Tóc phai cổ tích, tình ra lạc loài

4*
Vạt buồn gói trọn bi ai
Tà đau tấu khúc
bi hài
ngàn trang

Ngày em áo cưới đò ngang
Tôi bơi theo khóc. Chẳng màng ngó tôi

5*
Trời ơi ! Đứt ruột. Trời ơi !
Thuyền sao không đắm. Tôi bơi em về .


Hạ Quốc Huy