Hỏi Tuổi Ông Thầy

 

                    “Khi em làm nũng trong nôi
Là tôi
lang bạt
dặm đời tóc bung”. thơ Hạ Quốc Huy.
 1*

Chưởng môn quang gánh dặm đường

Múa gươm độ nhật cạnh vườn mộc qua

 

Có nàng tóc mượt cài hoa

Thẹn thùng hỏi nhỏ

đá đà bao nhiêu…?

 

2

Thưa người khuê các yêu kiều

Cõi tôi

quên tuổi…

khi yêu hoa cài

 

Dường như hiu hắt tình phai

Thoảng qua, để lại dấu hài thềm xưa

 

3*

Nghiêng đầu tay hứng giọt mưa

Uống đi một nửa, còn chừa chia tôi

 

Khi em làm nũng trong nôi

Là tôi

lang bạt

dặm đời tóc bung.
 

 

Hạ Quốc Huy

(một trong 27 bài trong tập "Chưởng môn, Thiền sư,
Họa sĩ và cõi nầy". Thập niên 1980 khi đến Mỹ)