Mưa Sài Gòn Mùa Đông


Trời Sài Gòn mà mưa như xứ Huế
Lạ chưa hè? Ray rứt mấy bữa ni
Hạt bay bay mát rượi thú chưa nì
Đi giữa phố tưởng mô về Đập Đá


Tự nhiên nhớ con đường xưa ngoài nớ
Từng vòng xe đuổi bắt dưới làn mưa
Áo cột tà quần xắn gọn gàng chưa
Mau mau tới kẻo về không kịp bữa


Cơn gió cuốn phượng bay rào lá đổ
Lá và mưa vẽ nốt nhạc vào hồn
Ngõ vô thành thấm ướt hạt mùa tuôn
Ừ lạ hí! Đi giữa trời thích thiệt


Chiều ni giữa Sài Gòn ai biết
Đất phương Nam răng cứ tuởng quê miềng
Về trong mưa lòng chạnh nỗi niềm riêng
Răng rứa hỉ, mưa dầm nên môi mặn


                           Quang Tuyết
                           13/12/2016Image result for mua dem images
 

Mưa Đêm


Mưa rơi mờ lối đi về
Có mang theo hết não nề đời em?
Đèn khuya hắt bóng trong đêm
Giọt buồn hoá giọt không tên ướt đầm
Ví dầu tình có lỡ lầm
Cũng xin gởi chút hương thầm mặn môi
Có thương cũng chỉ thế thôi
Ai đâu ôm mãi mây trôi cuối trời
Ngày mai gió lặng yên đời
Tay trong tay lại nhớ lời thủy chung


                                 Quang Tuyết
                                Tháng 5 - 2017