thiếu nữ tranh nguồn  internet
Thôi Cười Cho Em Vui

                           

Trên vai sờn áo vá
Những đắng cay đổ oà
Em nhìn ta thấy lạ
Như lạc giữa thân quen

Đường vẫn đường năm trước
Người vẫn người năm xưa
Sao bây giờ gặp mặt
Không xát muối mà đau

Bao năm rồi lủi thủi
Loạng choạng với tác tan
Chìm trong bụi thời gian
Lạt phai điều muốn hỏi

Bao năm trời dâu bể
Chắc đủ để ngậm ngùi
Ai mua trang quá khứ
Ta bán vài ngày vui

Bao năm rồi nay gặp
Người xưa đôi mắt buồn
Ta ngập ngừng muốn trách
Thôi cười cho em vui
Thôi cười cho em vui…


                  Hạ Quốc Huy