Hình Bóng Quê Nhà

 

Hình bóng quê nhà  trong đáy mắt

Tỏ mờ sương khói cảnh hoàng hôn

Cầu tre lắt lẻo qua sông nhỏ

Tiếng sáo chiều hôm vẳng khúc buồn!

 

Nhớ lắm quê ơi đời lữ thứ

Tháng năm sau trước lạnh miền xa

Viền trăng có tỏ  đường thôn cũ

Rõ bóng người thương mắt lệ nhoà?

 

Đẹp lắm cánh đồng  vàng lúa chín.

Tiếng hò giã gạo lúc chiều hôm

Gàu sòng tát nước trên kinh nhỏ

Mục tử lùa trâu qua lối mòn.

 

Thương lắm mẹ già bên bếp lửa

Chờ con về chung buổi cơm chiều

Nồi cơm thơm phức mùi gạo mới

Còn đâu?- nhớ mẹ biết bao nhiêu!

 

Hình bóng quê nhà giờ xa biệt

Càng nhớ thêm đau xót cả lòng

Tương ngộ may còn trong giấc mộng!

-Xứ người từng bước nẻo long đong!

15-9-17

Hàn Thiên Lương