Thu Sang


Hết hè trở lại đón thu sang,
Vạn vật duyên sinh, chẳng buộc ràng.
Đêm trước ra vườn, say cảnh vắng,
Ngày sau xuống chợ, luyến non ngàn.
Trăng soi bóng nước lờ mờ hiện,
Chim hót rừng khuya rộn rã vang.
Sắc tướng chập chờn tùy động tĩnh,
Việc qua chuyện đến với thời gian.


                         Tháng 8/2017
                            Minh Đạo