Bình Hòa Quê Em

- Kính tặng Anh Lương Thư Trung

 An Châu ngày tháng xa nhà
 Nhớ em lại nhớ Chắc Cà Đao, xưa
 Quen người từ bữa trú mưa
 Những cơn mưa cũ như vừa qua đây

 Heo may lá rớt vai gầy
 Áo em qua ngõ mới hay ta buồn
 Lục bình theo nước xa nguồn
 Em cô dâu mới về luôn Bình Hòa

 Mạc Cần Dưng, chợ đâu xa
 Vậy mà đến đổi để ta lạc người
 Bao năm nhớ mãi nụ cười
 Vàng bông điên điển một thời nhớ thương
 
 Lại thèm ăn cá linh non
 Mắm kho, bông súng để còn nhớ quê
Cố hương ta đó, mình về
Nghe mùa hạ cũ tiếng ve... ngậm ngùi !
 
 Trúc Thanh Tâm
 ( Châu Đốc )