Quê Cũ
                 Khúc Tình Thơ.

                                        

Đò xuôi Thạch Hãn
Đò ngược Ba Lòng
Ai về chợ Sãi Triệu Phong
Ai lên Cam Lộ ghé đình chợ phiên.

Bỏ quê hương phiêu bạt tháng năm dài
Tóc đã trắng chiều nay tôi trở lại
Con sông quê vẫn bên bồi bên lở
Như thuở nào tắm mát tuổi ấu thơ

Tôi trở về tìm lại dấu chân xưa
Nơi ghi dấu mối tình đầu thơ mộng.
Tôi trở về tìm trường xưa bạn cũ
Cây phượng già cô độc khắc tên tôi

Bạn bè ơi ! Lưu lạc chốn quê người
Còn bao đứa ngậm ngùi trong cõi nhớ.
Tôi trở về đã thành người quá khứ
Hỏi tên đường xóm cũ quán hàng quen

Gọi cố nhân với khung trời kỷ niệm...
Nhà tôi đây giữa bao người xa lạ
Nay không còn rộng cửa đón người xưa
Lòng chạnh lòng trong cay đắng khôn nguôi

Đời dâu bể cố hương còn ai biết.
Tôi trở về với ân tình tha thiết
Với ngày xưa...còn lại nỗi đắng cay
Thôi một đời chỉ là tên chiến bại
Tôi một mình...
Ngơ ngác giữa quê xưa.


 
  Hoàng Yên Linh