Apr 06, 2020

Đường thi Việt Nam

Tự Bạch
Mai Phương * đăng lúc 03:22:33 PM, Aug 03, 2017 * Số lần xem: 442

      


 
  Tự bạch

Nửa đời dạy học ở trường chuyên
May mắn trên phong có chức quyền
Lẹt đẹt chuyên môn còn kém dưới
Dạn dày quản lý vẫn thua trên
"Xem khinh lực sĩ"(*) không người nể
"Làm ngựa nhi đồng" chẳng kẻ khen
Năm tháng dần trôi, rồi hoá lão
Về hưu ngong ngóng chút lương quèn

              Mai Phương

(*) Quắc mắt xem khinh nghìn lực sĩ
      Cúi đầu làm ngựa bé nhi đồng



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.