HẾT MÙA CUA,
gửi khánh trường.

chết sao hay ho tốt
nhất để tự nhiên (sinh
lão. bệnh. tử) như trời
đất vốn có bốn mùa

trở đi trở lại với
tôi bây giờ tuyệt đối
hết còn hở chút đòi
đoạn đòi lìa bởi tôi

cho chết sao hay ho
tốt nhất để tự nhiên
chứ hở chút đòi tự
vẩn thì như thế xem

ra đã trút được nợ
trần nhưng cái chết đấy
không như  (sinh. lão. bệnh.
tử!) không tự nhiên như

trời đất vốn có bốn
mùa trở đi trở lại
giả có đầu thai làm
người đời vẫn phải chịu

cô liêu bếp núc nguội
ngắt lạnh tanh và như
vậy quả chẳng hay ho
gì tất nhiên mỗi trời

biết chuyện gì xảy diễn
tiếp theo quái đã bày
tỏ rõ ở đây chữ
trong mồm vẫn đếch màng

chi cái ý nghĩ chủ
quan hay ho ấy chúng
chẳng nhúc nhích hòng thơ
tôi khởi sự nắm đầu

tháng bảy trút hết dấm
dẳng cưu mang mấy mươi
năm lên đầu tháng cô
hồn ở quê nhà cho

đám âm binh kia đang
chầu chực tranh cướp.
..
vương ngọc minh.