Một Ngày Không Có Nhau
 
Một ngày không có anh
Tiết trời như lắng đọng
Đại dương dừng cơn sóng
Vạn vật dìm ngủ quên
 
Một ngày không có em
Như  mùa xuân thiếu hoa
Bình minh vắng tiếng gà
Rừng thu thôi lao xao
 
Một ngày không có nhau
Không gian dường tê tái
Đôi tim non oằn oại.
Đất trời như đảo điên
 
Một ngày không bình yên
Ngày dài. Ôi ! Vô tận.
 
 
Thủy Điền
04-07-2017