SINH THÀNH

          Hàng cây ngã bóng rủ chim về.
          Thấu  nghĩa sinh thành, rảo bước quê…
          Kẽo kẹt lưng cong bày khắp ngõ,
          Đong đưa gối mỏi thấm trăm bề.
          Vô tri mộ đá nghe sâu thẳm,
          Lặng lẽ  âm dương chạnh tái tê.
          Vạn kiếp vân du đâu hẹn gặp,
          Mây chiều buông xuống lạnh sơn khê.

                                       Minh Đạo