Tưởng Nhớ Công Lao


Tháng năm ngồi nhớ mẹ
Xa, con viết lời tri…
Nhớ công lao sanh đẻ
Dưỡng dục từng tí, li
 
Nếu ! Mẹ tôi còn sống
Xin nhắn gởi đôi dòng
Chúc mẹ tròn trăm năm
Bên đàn con, cháu chỏng
 
Nếu ! Bà giả từ trăng
Mong mẹ yên giấc ngủ
Nơi suối vàng thiên thu
Trần gian lòng ghi khắc
 
Tháng năm nào cũng nhắc
Người mẹ già thân yêu
Nuôi tôi cao bằng diều
Công lao nầy to lắm
 
Tôi nguyện trả bằng tâm
Đền đáp lại bằng lòng
Đến khi về đất ấm
Mới thấy lòng thảnh than.
 
Thủy Điền
       16-05-2017