Image result for chén rượu images

 


 

 

Chỉ Là Giấc Say

Mới đó mà nay tóc bạc bay
Cuộc đời ngẫm lại thoáng lần say
Tình thâm nghĩa trọng ngàn năm nợ
Đức thẳm ân cao một kiếp vay
Thế sự khôn bày tâm đọng đắng
Nhân sinh khốn đắp dạ hằn cay
Cao xanh sắp đặt trò nhân thế
Để lại nơi này một giấc say.

                           Nguyên Thường

 

Image result for chén rượu images