DÒNG SÔNG TUỔI THƠ

                         
Tuổi thơ đi vớt bông bần
Ước mơ tôi thả trắng ngần bến sông
Ngày hai con nước lớn ròng
Lúc trơ bờ bãi lúc mông mênh tràn…

Đi về trên chiếc đò ngang
Tuổi thơ cặp sách quá giang không tiền
Lâu rồi mà vẫn chưa quên
Những cơn chướng giật nước lên đầu hè

Hôm nay trở lại thăm quê
Đò ngang một chuyến đi về một tôi
Bâng khuâng ngồi vớt bông trôi
Vớt nhằm chiếc bóng mồ côi của mình!


Nguyệt Lãng