Đất nước đến hoa còn xấu hổ

 

     Một nhà nước như không còn ai biết ngượng
      Lại mọc đầy hoa xấu hổ nơi nơi
      Cây thẹn thùng nép cỏ
      Lá nhắm hờ mắt gió trêu ngươi

     
Nói dối mọi nơi
      Nói dối mọi điều
      Nói dối quá làm hoa đỏ mặt
      Muôn năm cái không có thật
      Không có thật ở đâu ?

     
Ai áp giải nhân dân phải tìm ra ma xó?
      Đất nước nằm mơ trên quả địa cầu
      Đất nước khom lưng tìm thiên đường không có
      Một thiên đường ý cuội mạo lòng dân

     
Hoa thay người xấu hổ
      Kẻ gian manh mang mặt nạ thánh thần
      Hoa xấu hổ mọc trong tờ hộ chiếu
      Ra nước ngoài thương người Việt tủi thân

     
Sự trâng tráo làm vương làm tướng
      Xấu hổ ơi xấu hổ mọc nơi nào?
      Kẻ ăn cắp lên truyền hình dạy người tự trọng
      Lê Chiêu Thống gào: phải yêu nước như tao…

     
Ai đang chọn quốc hoa giữa thời quốc nhục
      Đất nước ơi xin thẹn với Tiên Rồng
      Trong băng hoại hoa giữ mình nhân cách
      Giữa lòng người hoa xấu hổ còn không?

 

       Trần Mạnh Hảo.