Feb 24, 2020

Đường thi Việt Nam

Lòng Mẹ Đêm Giao Thừa
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 04:41:33 PM, Feb 05, 2017 * Số lần xem: 587
Hình ảnh
#1

         
      
       

        Image result for mẹ già images
        M
ẹ già khắc khoải nhánh sầu đông
            Lá nhớ thương ai rụng ngập đồng
            Trừ  tịch hắt hiu bên cửa đợi
            Giao thừa vò võ cạnh đèn mong
            Bóng chim thăm thẳm trên đầu núi
            Tăm cá mịt mờ dưới đáy sông
            Tiếng pháo rộn ràng vang khắp chốn
            Mẹ thêm bào bọt... ở trong lòng !!
                 
                         Nguyễn - Minh - Thanh


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.