Feb 19, 2020

Đường thi Trung Quốc

Trì bạn kỳ 1
Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) * đăng lúc 11:50:12 PM, Nov 09, 2016 * Số lần xem: 1031
Hình ảnh
#1

西


 

Trì bạn kỳ 1

Kết cấu trì tây lang,
Sơ lý trì đông thụ.
Thử ý nhân bất tri,
Dục vi đãi nguyệt xứ.

Dịch nghĩa

Bờ tây ao dựng một nếp nhà
Bờ đông ao trồng một cây thân gỗ.
Ý đó người ta không biết được đâu!
Muốn làm chỗ đợi trăng.


Huệthu dịch

Phía Tây lợp mái nhìn ao
Phía Đông cây tỉa nhánh nào lôi thôi
Làm xong hỏi thử ý người
Nào ai có biết chỗ ngồi đợi trăng!

huệthu dịch

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.