Jul 12, 2024

Hình ảnh & Âm nhạc

Bông & Trái Mien Nam
Cập nhật: 11:15:41 PM, Mar 21, 2015 * Số lần xem: 6945 
bông ô môi
bông ô môi
trái ô môi
trái ô môi
Bông cây Muồng Trâu

tại bến đò vàm Láng Thé, BX (1997)
hoa trang
trái quao
me
trái lý
trái giác
cóc
thù lù

trái thù lù
hoa Thiên Lý
bông so-đủa (su-đủa)
sen

bông rau nhúc
rau càng cua
bông ổi

bông mù-u
hoa mắc cở
hoa lựu
lục bình
lá cách
lá cách
bông khế
hoàng lan
hoa vong vang
ti-gôn
ti-gôn trắng
hoa soan (lilac)
hoa sim
hoa pensée (pansy)
hoa ngâu
hoa mai

hoa keo
bông dừa nước
hoa cúc
bông mù-u
xây xoài
cây rán (trên bờ 6-Tông)
cây cau
cây bàng
cây bồ ngót (sau nhà Út Ánh)
bông súng
bông lá dang
bông bí
bình bát
bông gòn
bông dẹt
trái dẹt
bông lát
cỏ cú
ô rô
trâm bầu
Trái bần
bông dừa
bông so đũa
trái và bông điệp
Trái cóc
sa bô chê
trái khế
trái Lê-ki-ma
mảng cầu sim
trái ổi
trái mận
vú sữa trắng
vú sữa đỏ
Trái khế tàu (sau nhà Út Ánh)

Trái nhào