Jun 13, 2024

Hình ảnh & Âm nhạc

Album 1
Cập nhật: 11:32:23 PM, Mar 21, 2015 * Số lần xem: 3335

ko

Hà Ly Mạc & Phan Bá Thụy DươngTrúc Ðình + Nguyên Hữu - Duy Việt Ðà Lạt 05 2007Sư Viên Thức - Lâm Tỳ Ni Ðà LạtViệt Trang - Dalạt tháng 6 2007họp mặt ở nhà Duy Việt - Ðà Lạt 2007Trần Ðình Lộchọp mặt bạn thơ tại nhà Duy Việt ÐàLạt 2007Lan Hinh (con cụ Á Nam Trần Tuấn Khải) & Duy ViệtDuy Viet - thi hữu - Trần Ðình LộcDuy Viet Da LatLệ Khánh & Hàm Anh (Dalat 05 2007)Huệ Thu & Trần Tuấn Kiệt Sg 06 2007Huệ Thu & Trần Tuấn Kiệt 06 2007 (anh Ham Anh)Gặp lại sau gần 30 năm - ảnh do Hàm Anh chụp tại nhà anh Thái Tuấn Sg 06 2007huệ thu 2007 (ở nhà Mẹ) Da LatSân chùa Lâm Tỳ Ni DaLat (anh do sư Viên Thức ) 04 2007Hồ Xuân Hương Dalat 2007Quách Giao (con trai thi sĩ Quách Tấn) & huệ thu (Nhatrang 05 2007)Quach Giao (con trai thi sĩ Quach Tấn cho ht xem bản thảo viết tay tập thơ Mùa Cổ Ðiển)Ðợi Bạn - Tranh Bùi Ngọc TôVượt BiểnSaigon 1972Mộng Hoài Nhân - Lệ Khánh - Bối Diệp - huệ thu (Dalat 05 2007)NS Lê Mộng Bảo- Mặc Lan Ðình - Nguyễn Thị Vinh & huệ thuhuệ thu - Diệu Tần - Nguyễn Hữu Nhật & chị Nguyễn Thị VinhGS Trần Văn Khê & huệ thu (Saigon 05 2007)Chúc Mai - huệ thu & Lệ Khánh (Dalat 2007)Chuc Mai Hàm Anh & Lệ Khánh  (dalat 2007)Bùi Ngọc TôBồ Câuman nương htsai gon 2