Oct 20, 2020

Hình ảnh & Âm nhạc

Chu Tieu va Thu Phap
Cập nhật: 05:38:10 AM, Jan 28, 2018 * Số lần xem: 4571

 

Nhất bát thiên gia phạn, Cô thân vạn lý du


Kỳ vi sanh tử sự, Giáo hoá độ Xuân Thu.


(Một bát cơm ngàn nhà, Thân chơi muôn dặm xa


Mắt xanh xem trần thế, Mây trắng hỏi đường qua.)

Thân mời quý vị đọc thêm: http://phatgiaoaluoi.com/…/Doi-song/Co-than-van-ly-du-3379/…[IMG]
 


 


cothanvanly003


cothanvanly002cothanvanly004


 


 

ballXem hình Slide show

ballXem thêm 30 câu thư phápthuphap-hanhtue050-largethuphap-hanhtue049-largethuphap-hanhtue048-largethuphap-hanhtue047-largethuphap-hanhtue046-largethuphap-hanhtue045-largethuphap-hanhtue044-largethuphap-hanhtue043-largethuphap-hanhtue042-largethuphap-hanhtue041-largethuphap-hanhtue040-largethuphap-hanhtue039-largethuphap-hanhtue038-largethuphap-hanhtue037-largethuphap-hanhtue036-largethuphap-hanhtue035-largethuphap-hanhtue034-largethuphap-hanhtue033-largethuphap-hanhtue032-largethuphap-hanhtue031-largethuphap-hanhtue030-largethuphap-hanhtue029-largethuphap-hanhtue028-largethuphap-hanhtue027-largethuphap-hanhtue026-largethuphap-hanhtue025-largethuphap-hanhtue024-largethuphap-hanhtue023-largethuphap-hanhtue022-largethuphap-hanhtue021-largethuphap-hanhtue020-largethuphap-hanhtue019-largethuphap-hanhtue018-largethuphap-hanhtue017-largethuphap-hanhtue016-largethuphap-hanhtue015-largethuphap-hanhtue014-largethuphap-hanhtue013-largethuphap-hanhtue012-largethuphap-hanhtue011-largethuphap-hanhtue010-largethuphap-hanhtue009-largethuphap-hanhtue008-largethuphap-hanhtue007-largethuphap-hanhtue006-largethuphap-hanhtue005-largethuphap-hanhtue004-largethuphap-hanhtue003-largethuphap-hanhtue002-largethuphap-hanhtue001-large