Jul 12, 2024

Hình ảnh & Âm nhạc

Thiền minh họa - Phần 1
Cập nhật: 11:17:20 PM, Mar 21, 2015 * Số lần xem: 1679

http://dungdd113.blogspot.com/2012/04/thien-minh-hoa-phan-2.htmlThiền minh họa - Phần 1 Thiền đã được mô tả như một môn phái lớn, không có tính cách tôn giáo, ở thế giới ngày nay. Phát nguồn từ Trung Hoa, Thiền đã hòa nhập vào đời sống truyền thống cho những người có tinh thần phóng khoáng hiểu đời là mọi sự và là hư vô.THIỀN LÀ GÌ?

 

SỰ GIÁC NGỘ CỦA SÓNG:  


MỘT LY TRÀ THIỀN: 


VIỆC XUẤT HÀNH CỦA KẺ GIÁC NGỘ:
 


TRUYỀN THỤ THIỀN:
 


HÃY VUI SỐNG: 


KASYAPA VÀ TRỤ CỜ: 


CÕNG ĐÀN BÀ QUA SÔNG: 


CỬA THIÊN ĐÀNG: 


ĐẦU ÓC THIÊN VỊ: 


TRE ĐEN TRE ĐỎ: