Sep 29, 2020

Diễn đàn » Chủ Ðề Tự Chọn


Bạn có thể tự chọn chủ đề

Để cho dễ tỉm bài thơ của cùng một tên tác giả :Muốn trang thơ liên tục tiếp nối nhau theo trang Bài thơ với cùng một tác giả thì xin bấm vào:

Trả Lời Chủ Đề Này
thì trang thơ của bạn sẽ tiếp theo liên tục cùng tên tác giả, nếu bạn bấm qua chủ Đề mới thì sau sẽ khó tìm lại bài thơ trong danh mục Tên của bạn

Có nhiều vị email hỏi tôi tại sao các bài thơ đã post từ trước nay không tìm ra từ tên tác giả...

Các bạn bấm vào trả lời chủ đề này thì sau này dễ tìm bài thơ của bạn trong mục tên tác giả ...Saimonchunhan@gmail.com


Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

Ấm Nước Đang Sôi

dương hồng thủy gởi lúc 06:30:20 PM, Sep 27, 2020

Bịn Rịn + Bài Họa

dương hồng thủy gởi lúc 01:51:12 AM, Sep 25, 2020

Ca Dao Sáng Tác

Bounthanh Sirimoungkhoune gởi lúc 08:53:35 PM, Aug 03, 2019, được trả lời 69 lần, lần cuối vào lúc 11:25:29 PM, Sep 18, 2020

Sao Em Chưa Về ?

dương hồng thủy gởi lúc 01:25:34 AM, Sep 17, 2020

Tưởng Đã Rong Rêu + Bài Họa

dương hồng thủy gởi lúc 03:58:08 AM, Sep 10, 2020

Sông Phố Nhà Ghe

dương hồng thủy gởi lúc 07:37:14 AM, Sep 05, 2020

XemayZ dia chi buon ban thu mua xe may quen dong khach nhat Saigon

Xe Mayz gởi lúc 11:23:02 PM, Sep 04, 2020

Truyện thơ cổ tích

Bounthanh Sirimoungkhoune gởi lúc 09:32:50 PM, Aug 03, 2019, được trả lời 33 lần, lần cuối vào lúc 10:06:37 AM, Aug 29, 2020

Tác Dụng Của Máy Chạy Bộ Với Người Già

nguyen pitou gởi lúc 05:29:18 AM, Aug 26, 2020

Thơ Nhớ Sài Gòn + Cảm tác của DHT

dương hồng thủy gởi lúc 06:50:12 AM, Aug 24, 2020

Hè Chạm Ngõ Ra và bài cãm tác của DHT

dương hồng thủy gởi lúc 02:25:47 AM, Aug 17, 2020

Nụ Cười Độ Lượng Bao Dung

dương hồng thủy gởi lúc 08:51:20 PM, Aug 15, 2020

Hạt Mưa Xưa !!!

dương hồng thủy gởi lúc 07:41:28 PM, Aug 09, 2020

Bài Thơ Cuối Cùng + Bài Họa

dương hồng thủy gởi lúc 06:51:04 AM, Jul 31, 2020

Họp Mặt

dương hồng thủy gởi lúc 01:02:25 AM, Jul 12, 2020

dương hồng thủy gởi lúc 01:00:04 AM, Jul 12, 2020

Tôi Là Con Chim Sẻ

dương hồng thủy gởi lúc 08:01:45 AM, Jul 04, 2020

Giọt Mưa Đêm

dương hồng thủy gởi lúc 10:10:52 PM, Jun 19, 2020

Chùa

Oản Cô Tâm gởi lúc 12:09:51 AM, Jun 19, 2020, được trả lời 1 lần, lần cuối vào lúc 12:13:08 AM, Jun 19, 2020

Chào Tháng 6

dương hồng thủy gởi lúc 04:46:28 AM, Jun 13, 2020

Ta làm gì cho hết nửa đời sau? - Cao Tần

QUANG HY1 gởi lúc 05:37:42 PM, May 31, 2020, được trả lời 1 lần, lần cuối vào lúc 05:37:20 PM, Jun 04, 2020

thơ trào phúng MAY MÁY, MAY TAY

Pham Than gởi lúc 06:16:29 PM, Jun 03, 2020

Đời Tôi Là Những Bước Đi

dương hồng thủy gởi lúc 10:59:06 PM, Jun 02, 2020

Một Thoáng

LAN TIM gởi lúc 06:36:22 PM, May 31, 2020

Đêm Ninh Chữ

dương hồng thủy gởi lúc 09:01:47 AM, May 31, 2020