Nov 20, 2017

Diễn đàn » Chủ Ðề Tự Chọn

Bạn có thể tự chọn chủ đề
Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

Thơ: HOA VĂN Phổ Nhạc

Cẫm Hà gởi lúc 12:58:39 AM, Nov 17, 2017

Thơ: Vũ Trầm Tư Nhạc: Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ

Cẫm Hà gởi lúc 01:38:33 AM, Nov 07, 2017

Thơ: Trần Vấn Lệ. Nhạc: Cẫm Hà

Cẫm Hà gởi lúc 04:49:43 AM, Oct 14, 2017

Kỉ niệm 27 năm ngày Quốc Tế Người cao Tuổi (01.10.1991 – 2017)

huynhvanson gởi lúc 10:12:59 PM, Oct 01, 2017

Tình Tây Bắc

huynhvanson gởi lúc 10:50:35 AM, Aug 04, 2017

Bên Cánh Võng

Huỳnh Đức Tú gởi lúc 05:48:18 AM, Jul 20, 2017

Chùm thơ.. Đêm về Biển gọi Tình Thơ

huynhvanson gởi lúc 09:06:23 AM, Jul 15, 2017

Gió hỏi vì sao?

huynhvanson gởi lúc 06:44:04 PM, Jun 03, 2017

Viết Riêng Cho Em

Sonnguyen gởi lúc 10:30:03 PM, Jan 25, 2015, được trả lời 3 lần, lần cuối vào lúc 12:21:45 PM, Apr 30, 2017

Vấn Vương

Thu Uyên gởi lúc 02:08:12 AM, Apr 22, 2017

THÁNG NĂM TỘI TÙ

Sonnguyen gởi lúc 12:15:24 PM, Jan 22, 2010, được trả lời 31 lần, lần cuối vào lúc 10:32:58 PM, Apr 18, 2017

Thơ Dương Hồng Kỳ

Dương Hòng Kỳ gởi lúc 12:12:41 PM, Mar 19, 2017

Qùa 8/3 của anh Lính Đảo

huynhvanson gởi lúc 02:52:08 AM, Mar 09, 2017

Phổ nhạc từ thơ của Huệ Thu

Cẫm Hà gởi lúc 05:11:10 AM, Mar 01, 2017

Ham Vui Lễ Cúng Đình

huynhvanson gởi lúc 09:56:48 PM, Feb 19, 2017

Cầm Bút

huynhvanson gởi lúc 06:27:56 PM, Feb 11, 2017

Đầu Năm Khai Bút

Dương Hòng Kỳ gởi lúc 09:55:38 AM, Feb 08, 2017

Trời Đã Sang Xuân

huynhvanson gởi lúc 08:39:53 AM, Feb 02, 2017

Buông

Thu Uyên gởi lúc 09:55:42 AM, Jan 14, 2017

Một thời tiếng Guốc em qua

huynhvanson gởi lúc 08:01:57 AM, Jan 03, 2017

Lục bát say trăng

huynhvanson gởi lúc 04:13:35 PM, Dec 31, 2016

Có và không

Thu Uyên gởi lúc 02:42:02 AM, Dec 24, 2016

Gặp lại nhau

huynhvanson gởi lúc 09:33:23 PM, Dec 19, 2016

Viết Riêng Cho Em

Sonnguyen gởi lúc 10:45:36 PM, May 26, 2015, được trả lời 5 lần, lần cuối vào lúc 10:21:38 PM, Nov 16, 2016

H ư ơng Ý T ình X ưa

Sonnguyen gởi lúc 05:12:34 PM, May 09, 2015, được trả lời 8 lần, lần cuối vào lúc 10:20:20 PM, Nov 16, 2016