Dec 06, 2022

Thơ dịch

OS LUSIADES - BÀI 3 - TS Phạm Trọng Chánh - Nov 19, 2022
Os Lusiadas - TS Phạm Trọng Chánh - Nov 07, 2022
Thơ Ông Thầy/The Monk's Poetry - Thanh Thanh - Oct 28, 2022
Chưa bao giờ buồn thế/It has never been so sad - Thanh Thanh - Oct 12, 2022
Liệt Nữ Tháo - Đỗ Quang Vinh - Oct 07, 2022
Thu thanh phú - (Âu Dương Tu) - Hà thượng nhân dịch - Hà Thượng Nhân - Sep 09, 2022
Ngày Anh Đến Với Em_The Day Before You Came - Lê Minh Sơn - Sep 09, 2022
The Last Waltz (1968) - Lê Minh Sơn - Sep 09, 2022
Cây Đàn Muôn Điệu Của Thế Lữ - Lưu Hoài - Sep 09, 2022
Ngư Phủ - 漁父 - Khuất Nguyên - Hà Thượng Nhân - Sep 09, 2022
Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt (Nguyên Tác Lý Bạch) - Lý Bạch (701 - 762) - Sep 09, 2022
Sử thi Iliqde bài 21 - TS Phạm Trọng Chánh - Sep 09, 2022
Em Là Tất Cả_You’re My Everything - Lê Minh Sơn - Sep 09, 2022
Lưu Hoải địch Sương Chiều Thu Đọng - Lưu Hoài - Sep 09, 2022
Tình Yêu Bất Hoại My Love Is Like To Ice (Sonnet 30) - Lê Minh Sơn - Sep 09, 2022
Thôi-Hiệu Và Bài Thơ Hoàng-Hạc Lâu - Hà Việt Hùng - Sep 09, 2022
Acquainted With The Night (Trong Đêm) - Lê Minh Sơn - Sep 09, 2022
Hát Nữa Đi Jane / To Jane: - Ngô Ðình Chương - Sep 09, 2022
Câu Chuyện Về “Những Hòn Đá Lăn” The Rolling Stones - Lê Minh Sơn - Sep 09, 2022
Dịch thơ Chữ Hán - Quy Khứ Lai Từ (Ðào Tiềm) - Hà Thượng Nhân - Sep 09, 2022
Điên _Crazy / Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh - Lê Minh Sơn - Sep 09, 2022
Bài Ngợi Ca Tình Yêu_On Love - Lê Minh Sơn - Sep 09, 2022
Nữ Thần Tự Do _ The New Colossus (1883) - Lê Minh Sơn - Sep 09, 2022
Clouds and Waves - Mây Và Sóng - Tagore Rabindranath - Sep 09, 2022
Tim Em Để Sống Vì Anh _ Mon Coeur Survivra Pour Toi/Cuốn Theo Chiều Gió_Gone With The Wind (1937) - Lê Minh Sơn - Sep 08, 2022