Jan 28, 2020

Thơ chuyển thể

Thơ Huệ Thu Chuyển Qua Các Thể thơ khác nhau - Huệ Thu - Feb 26, 2018
Văn tế Nạn Nhân Bị Việt Cộng Thảm Sát & Đón Xuân Mậu Tuất 2018 - Tưởng Niệm 50 Năm Thảm Sát Mậu Thân 1968 - Nguyễn Châu - Feb 11, 2018
Tết Nhớ Ðà Lạt - Huệ Thu - Feb 08, 2018
Cuối năm Nhâm Thìn gửi bạn Thơ Hà Quân - Huệ Thu - Jul 24, 2017
Bài Thơ Độc Đáo - Thương Kiều Bạc Mệnh - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Jun 29, 2017
Gửi Cố Nhân Hà Quân - Sài Môn Lý Thu - May 02, 2017
Bao Giờ Cho Ðủ - (bài xướng HTN) huệ thu họa và chuyển thể - Hà Thượng Nhân & Huệ Thu - Mar 05, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Huy Vụ - Jan 10, 2017
Xé tờ lịch cuối năm cảm đề - Huy Vụ - Jan 01, 2017
Không Có Cũng Không Không - Viên Thức & huệ thu - Oct 13, 2016
Tống Biệt Hành - LMS chuyển qua thể Lục Bát - Lê Minh Sơn - Oct 10, 2016
Tống Biệt Hành huệ thu chuyển thể - Huệ Thu - Oct 08, 2016
TU TÂM / Xướng Họa Thi Ca - Huệ Thu - Sep 14, 2016
Thương Kiều Bạc Mệnh - Bài thơ với nhiều thú vị - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Jun 17, 2016
Danh Tướng Ngàn Thu - Lu Hà - Apr 08, 2015
Lê Quý Đôn RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC - Cao Nguyên phụng họa - Cao Nguyên - Dec 14, 2014
Hai Sắc Hoa Ti gôn - Lu Hà - Sep 30, 2013
Bài Thơ Cuối Năm - Huệ Thu - Jun 15, 2012
say chén rượu đời cảm tác thơ - Lu Hà - Feb 22, 2012
Ngậm Ngùi Sông Nước - Lu Hà - Feb 18, 2012
Ai Là Kẻ Anh Hùng - Lu Hà - Oct 21, 2011
Bức Thư Sầu Thảm - Lu Hà - Jul 12, 2010
Trăng Nghẹn - (chuyển thể sau Lu Hà ) - Nguyễn Khôi - Jun 20, 2010
Sầu Chôn Hận Dấu Ngàn Thu - Lu Hà - May 26, 2010
Hận buồn chiến bại - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Apr 30, 2010