Dec 01, 2023

Tác giả

Phạm đức Thân
than pham
dupham44@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Phạm đức Thân:

Bóng Đá - Tùy bút - Bút ký - Jun 19, 2023
Lạc Viên / Mưa Xuân - Thơ trào phúng - Mar 28, 2023
Thuốc lá - Tùy bút - Bút ký - Sep 27, 2022
Xin giới thiệu link các blog có post bài viết của tác giả Phạm Đức Thân: - Bài giới thiệu - Sep 15, 2022
Âm Nhạc Và Tình Dục - Tiểu luận - Tạp bút - Sep 08, 2022
Chúc Xuân Bạn Già - Thơ mới hiện đại VN - Feb 03, 2022
Chết Là Phải - Bài giới thiệu - May 03, 2021
Kim Dung, ông là ai - Viết về tác giả & tác phẩm - Nov 01, 2020
Thực Phẩm - Đôi Điều Lý Thú - Bài giới thiệu - Aug 14, 2020
Văn Hòa Thù Hận Của Tây Phương - Tiểu luận - Tạp bút - Aug 05, 2020
Sáng Tác Âm Nhạc - Biên khảo - Aug 01, 2020
Khuyên LP / Viếng Chị Hạnh - Thơ mới hiện đại VN - Jun 29, 2020
Chơi và đồ chơi - Tiểu luận - Tạp bút - Jun 15, 2020
Hoàng Đế Napoleon Đa Tình - Biên khảo - Jun 12, 2020
Thơ Phạm Đức Thân - Thơ mới hiện đại VN - Jun 01, 2020
Nhạc Bồ Đào Nha: Fado - Biên khảo - May 27, 2020
Nhạc Phẩm “Suối Mơ” Lả Tưởng Tượng? - Biên khảo - May 26, 2020
Dịch Thơ - Biên khảo - May 23, 2020
Thư Từ Chopin - Potocka Thật Hay Giả - Viết về tác giả & tác phẩm - Aug 11, 2018
Cung Rê Giáng : Cung Dục Lạc Của Chopin - Tiểu luận - Tạp bút - Aug 10, 2018