Jul 20, 2024

Thơ Lục Bát

Đường Lá Thu Vàng
Huệ Thu * đăng lúc 04:46:20 PM, Jun 17, 2024 * Số lần xem: 1605
Hình ảnh
#1

                      * đăng lúc 05:25:47 PM, Nov 03, 2013 * Số lần xem: 1537Đường Lá Thu Vàng

 

Thu lang thang đường lá vàng

Không dưa tay hứng cũng ngang bước người…

Không là một chiếc đang rơi

Mà trăm ngàn chiếc đang rời nhánh cây…

Thu lang thang chỉ một ngày

Hôm qua thấy khác hôm nay đường về…

Thu làm ai đắm ai mê

Thu tôi cũng khó mà lìa nhớ nhung…

Tiếc đây đường đã đường cùng

Lá bay cứ tưởng như lòng mình bay…

 

*

Thu vàng mai mốt sẽ phai

Đường lang thang lạ sao dài lê thê?

 

        HuệThu 2013
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.