Jun 05, 2023

Thơ Lục Bát

Lục Bát Tháng Tư
Huệ Thu * đăng lúc 05:47:37 AM, Mar 27, 2023 * Số lần xem: 967
Hình ảnh
#1

 

     
        
       

  

         Thơ Tháng Tư


1,
Tháng Tư nào cũng nghe buồn
Thời gian ước nhỉ đừng còn tháng Tư!
Người đi, không nói tạ từ
Người còn ở lại ngậm cười muôn năm!
Bảo rằng thống nhất Bắc Nam
Mà vui không thấy, cơ hàn hiện ra
Ngăn sông cấm chợ, nghĩa là
Việt Nam Độc Lập - nước ta một mình!
 
Tháng Tư không còn chiến tranh
Mà đâu hai chữ Hòa Bình, mà đâu?
Tháng Tư là tháng biển dâu
Mỗi con sông bỗng trăm đầu con sông!
 
*
 
2,
Tới nay, bốn tám năm rồi
Hỏi thăm đất nước không lời mừng vui
Bao nhiêu ngọn núi bị vùi
Bao nhiêu sông biển bị thui chột bờ
Người làm ra được nắng mưa
Quanh năm lũ lụt vẫn chưa hài lòng!
Ngàn năm mở hội Thăng Long
Tiền chôn bạc giấu từng đồng trút ra
Mà đâu có thấy trăm hoa
Chỉ loài cỏ dại mọc qua mọc về...
 
Tháng Tư kết chuỗi lê thê
Bắc Nam thống nhất, bốn bề tan hoang!
Cái đau đớn cũ vẫn còn
Cái vui mới lạ...là mòn núi sông!
Hỏi thăm, nghe nói, đau lòng!

 

huệthu 

                

&

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.