Apr 23, 2024

Thơ xướng họa

Huệ Thu Họa Thơ Vi Khuê
Vi Khuê & Hue Thu * đăng lúc 01:02:41 AM, Feb 27, 2024 * Số lần xem: 1116
Hình ảnh
#1

                  * đăng lúc 05:37:10 PM, sept 09, 2007 * Số lần xem: 839

           

   Huệ Thu Họa Thơ Vi Khuê
       
   Bài Xướng: VI KHUÊ
   Bài Họa :
Huệ Thu

   Bài Xướng 1

   Nguyễn Nhược Pháp
  (tác giả bài thơ Chùa Hương)

    Một áng thơ năm chữ tuyệt vời
    Ðưa người lên vút đỉnh thơ chơi
    Ðóa hoa tình ái đơm chùa núi
    Câu niệm nam mô thoảng gió trời
    Cái đẹp cái thanh ngoài cái tục
    Trang tiên trang bụt giữa trang đời
    Chỉ ngần ấy gửi hương cho gió
    Ðủ ngát thơm hoài Nhược Pháp ơi!

    Vi Khuê

     
    Bài Họa

    Thơ riêng một giọng cứ vời vời (*)
    Như thể là đùa như thể chơi
    Ðã tưởng thơm lừng muôn dặm đất
    Mà sao lạnh cả bốn phương trời
    Chỉ dăm vận chữ, vài ngàn chữ
    Lại mấy mươi năm một cuộc đời
    Ông Vĩnh, ông Giang thua bác hết (**)
    Tài năng Nhược Pháp lớn chao ơi!

    (*) Nguyễn Nhược Pháp chỉ có một tập thơ
    (**) Nguyễn Văn Vĩnh là bố và Nguyễn Văn Giang là anh của
    Nguyễn Nhược Pháp nhưng hai người này không nổi tiếng bằng

   
Huệ Thu
     

     Bài Xướng 2
    Nhớ Về Cung Oán

    Ráng đỏ chiều xuân hiện cảnh tiên
    Lại giòng sông biếc cũng đào nguyên
    Xuyên qua phố bụi vào phòng tịnh
    Cùng với người thơ hẹn bút thiền
    Vòi vọi non xanh tàn cổ thụ
    Não nùng chiều tím giọng thuyền quyên
    Ngàn năm Cung Oán còn Ngâm Khúc
    Muốn đạp tiêu phòng dễ đã nghiêng

    Vi Khuê


    Bài Họa

    Chẳng tiên thì cũng đáng thơ tiên
    Giáng ngọc luôn lưu giữa kỷ nguyên
    Cứ tưởng sắc hương đầy vẻ tục
    Mà sao hương vị đượm mùi thiền
    Hương thơm từng đoạn lòng Ban Cố
    Ðàn thắm bao cung máu Ðỗ Quyên
    Ngòi bút tài hoa là thế đó
    Ngàn vàng thuở ấy tưởng xô nghiêng

   
Huệ Thu


    Bài Xướng 3

    Huyền Trân Công Chúa

    Nước non ngàn dặm tưởng Huyền Trân
    Mỗi bước chân, thơ chuyển một vần
    Ngần ấy niềm quên chừng khó sánh
    Bao nhiêu nỗi nhớ dễ mà cân
    Hai châu Ô Lý, tình vương lệ
    Nửa khúc Nam Ai, tứ nhập thần
    Sắc nước hương trời thơm Việt sử
    Thương ai, lại nhớ đức vua Trần

    Vi Khuê


    Bài Họa 3
    Gái Họ Trần

    Một gái Huyền Trân đã tuyệt trân!
    Hai châu Ô Lý bỗng xoay vần
    Tài hoa không lẽ quên hồn nước
    Nhan sắc sao đành nhẹ trước cân!
    Bởi đó tình ân càng nghĩa nặng
    Từ nay rượu thánh lại thơ thần.
    Khắc Chung còn mãi trong tình sử
    Càng vẻ vang thêm gái họ Trần

   
Huệ Thu

    Bài Xướng 4
    Tú Xương

    “Ta nhớ người, người nhớ ta không ?”
    Năm canh hiu hắt ngọn đèn chong
    Chí chàng trai ấy dâng sông núi
    Nguyện tấm lòng đây hiến Lạc Hồng
    Mực nọ nghe còn vương mãi lệ
    “Sông kia giờ đã hóa nên đồng”
    Kìa ai thơ thẩn bên sông đó
    “Nuôi đủ năm con với một chồng” *

    * Các câu trong “...”là thơ Tú Xương

    Vi Khuê


    Bài Họa 4
    Tú Xương

    Chỉ biết ăn chơi ? Có phải không ?
    Mà sao đêm cứ bấc ngời chong ?
    Câu thơ dám chọc phường lương đống *
    Giòng máu đem tô giống Lạc Hồng
    Ðêm tối vẫn chờ cây nến đốt
    Mùa Thu lại rụng lá ngô đồng .
    Mới hay tài tuấn trong thiên hạ
    Món nợ giang sơn vẫn chất chồng .

    * lương đống : rường cột (nghĩa bóng : người quan trọng mất còn
    cho một nước những vị muốn nói mấy vị quan to)

   
Huệ Thu

    Bài Xướng 5
    Nguyễn Trãi

    Gương cũ nay còn dấu Nhị Khê
    Long lanh ánh sáng Lạc Hồng kia
    Thù nhà một thuở lời cha dặn
    Nợ nước mười năm bóng nguyệt thề
    Ảnh nước hoa in * xòe cánh bụt
    Trang thơ lệ đẫm quyện hồn quê
    Bình Ngô Ðại Cáo hồn dân tộc
    Muôn thuở trầm hương ngát nẻo về

    * trích trong bài Hoa Râm Bụt thơ Nguyễn Trãi

    Vi Khuê


    Bài Họa 5
    Nguyễn Trãi

    Ðường đi khúc khuỷu lại nhiêu khê
    Thăm lại ngàn năm chuyện trước kia
    Thù nước vẫn mong còn nhớ mãi
    Lòng son xin nguyện mấy lời thề
    Nghĩa nhân thêm chuyện tình trăm ngả
    Cuồng bạo không còn, đẹp lối quê
    Một khúc Bình Ngô, trang sử chép
    Nén hương cúi thắp bóng xưa về

   
Huệ Thu

    Bài Xướng 6

    Vũ Hoàng Chương

    Nhớ xưa ai trẩy hội * chùa Hương
    Lại nhớ ai say * cuộc hý trường
    Rượu đắng lưỡi còn the thế vị
    Rừng phong * thu đã nhuốm tà dương
    Hỡi ơi mây * nổi trò hư vọng
    Ra thế lòng son nguyện cúng dường
    Một cánh hạc vàng ** ai cưỡi vượt
    Ngàn năm thơm vạt áo Hoàng Chương

    * Tên các thi phẩm của Vũ Hoàng Chương
    ** Vũ Hoàng Chương dịch bài Hoàng Hạc Lâu bản dịch thật hay

    Vi Khuê


    Bài Họa 6
    Vũ Hoàng Chương

    Chùa Hương xa lắm cảnh sông Hương
    Tỉnh giữa cơn say giấc mộng trường
    Tim nghẹn bấc giong trong dị hỏa (*)
    Rừng phong thơ dựng giữa Ðông Dương
    Lửa thiêu sót lại dù hư huyễn
    Dạ sắc mang theo để cúng dường
    Họ  Vũ thơ thần đâu dám vượt 
    Nhớ ai như nhớ khách văn chương

    (*) lửa thuốc phiện

   
Huệ Thu

    Bài Xướng 7

    Ðoàn Thị Ðiểm

    Trắng một làn da tiếng vỗ giòn
    Lại trong trắng cả tấm lòng son
    Trắng phơi tờ giấy niềm thơ gởi
    Trắng đợi tin chàng tiếng ngựa bon
    Trắng khúc chinh phu gieo vận Hán
    Trắng câu chinh phụ diễn lời Nôm
    Trắng ơi màu trắng ai còn điểm
    Ðể trắng muôn đời nguyện nước non

    Vi Khuê


    Bài Họa 7
    Ðoàn Thị Ðiểm

    Tiếng vỗ ngàn xưa cũng vẫn giòn
    Ngàn năm còn mãi tấm lòng son
    Nỗi buồn cô phụ vì ai viết ?
    Vó ngựa chinh phu cứ mãi bon
    Thơ Ðặng dù hay quên chữ Hán(*)
    Bà Ðoàn đã khéo lựa lời Nôm (**)
    Bao năm khói lửa tàn chưa nhỉ ?
    Một tiếng than dài giữa núi non

   (*)Ðặng Trần Côn (**) Ðoàn Thị Ðiểm

   
Huệ Thu

    Bài Xướng 8

    Bà Huyện Thanh Quan

    Một tấm lòng hoa nặng nỗi niềm
    Niềm non nỗi nước, mảnh tình riêng
    Trong cơn gió bụi chìm hương lửa
    Giữa cảnh phong ba lạnh mối giềng
    Cung báo quốc não nùng điệu quốc
    Giọng thuyền quyên khắc khoải lời quyên
    Dừng chân đứng lại, ngùi trông lại
    Ðể lại lời thơ vạn cổ truyền

    Vi Khuê


    Bài Họa 8
    Bà Huyện Thanh Quan

    Thanh Quan tâm sự biết bao niềm
    Phận gái làm thầy một cõi riêng *
    Sao đã nên khôn, sao lại dại ?
    Cứ tìm ra mối chẳng quên giềng
    Chưa buồn vì chuyện ba cơn mộng
    Ðâu nỡ ngây vì một giọng quyên
    Một chữ hý trường bao nỗi hận
    Câu thơ tao nhã mãi lưu truyền

    * Bà Huyện Thanh Quan là thầy dạy vua (Thái Tử) học ở trong cung

   
Huệ Thu

    Bài Xướng 9
    Tản Ðà

    Sông Ðà núi Tản đúc nên thơ
    Nên bậc tao nhân của bút tờ
    Cái hạc vút xòe trên đỉnh mộng
    Con thuyền lơ lửng giữa giòng mơ
    Ðã nên chữ hiếu cùng tiên tổ
    Còn đẹp vần trung với cõi bờ
    Thắm mãi lời thề non nước nhỉ
    Bức dư đồ há dễ thờ ơ

    Vi Khuê


    Bài Họa 9
    Núi Tản Sông Đà

    Mộng con mộng lớn, mộng là thơ
    Mấy vạn bài thơ , mấy vạn tờ
    Núi Tản bao lần trăng đợi gió
    Sông Ðà bao thuở nước chìm mơ !
    Rằng trung rằng hiếu đà mong trọn
    Chữ lợi chữ danh chẳng có bờ
    Non nước lời thề còn mãi đó
    Hương sơn phong cảnh chẳng thờ ơ .

   
Huệ Thu
    Sài Môn Thất Trung Thu 2007 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.