CHIỀU TÍM ƠI  💕💚💖


Chiều tím chiều tím ơi
cho tôi nói nhỏ nhé yêu người!

    những người canh thức rừng biên giới,
    cả những người canh giữ biển khơi...

Chiều tím chiều tím trong
thấy nơi con mắt bé thơ hồng,
thấy nơi tiếng đập tim người Mẹ
thấy bóng con thuyền ở cuối sông...

Chiều tím chiều ơi chiều tím buồn,
tôi vừa ngó ảnh Mẹ Cha thương,
lòng tôi có những chiều âm ấm
cắm ở bàn thờ một nén hương!

Chiều tím tím theo hoa súng muộn
ngã ba sông thuyền xưa vượt biên...
ước nguyện sẽ không còn tím nữa
phận dân mình mắc nợ mắc duyên!

Chiều tím chiều tím ơi
cho tôi được nói với thơ tôi:

    "Còn tin mai mốt về thăm nước,
    ngước mặt mà cười với Cố Hương!".


huệ thu