Nắng Hạ
   💕


Hễ thấy nắng là... nóng!
Cây cỏ đều xác xơ...
Ngồi giữa vườn ban trưa
Tưởng ngồi bên bếp lửa!

Nắng... không vui buồn nữa
Không cả gặp người quen
Tất cả như đã quên
Những gì mình đáng nhớ...

Coi như đi tàu lỡ
Đậu một ga giữa đường...
"Sao tàu không đi luôn?
Sao?  Có gì trở ngại?"

Nắng... có màu tai tái
Nắng có màu vàng vàng
Nắng... là nắng chói chan
Nắng... đời tàn tóc bạc!

Nắng mà buồn bát ngát
Nhắm mắt cũng thấy buồn!

huệ thu

💕💚💖