Jul 20, 2024

Tiểu luận - Tạp bút

NGỘ NHẬN? ( SƯ MINH TUỆ )
NGUỒN : FACEBOOK * đăng lúc 09:52:28 PM, Jun 19, 2024 * Số lần xem: 69
Hình ảnh
#1

 

*                

         
           NGỘ NHẬN?  ( SƯ MINH TUỆ )

     
    Tư tưởng của Phật giáo là mở, là “phả độ” (độ khắp). Giáo pháp là phương tiện và “đại khai phương tiện” (mở rộng) chứ không dành cho riêng ai, không hạn chế ở một lượng nào cả (vô lượng). Bởi vậy ai cũng có thể tu, ai cũng có thể thành sư nếu tu theo hệ thống giáo pháp đó mà không nhất thiết phải tham gia bất kỳ tổ chức hay tăng hội, tăng đoàn nào và cũng không nhất thiết phải có ai phong giáo phẩm hay giáo sắc.

    Trước khi thành Phật thì Đức Thế Tôn chẳng có tổ chức nào cả và sau khi thành Phật ngài cũng chỉ có đệ tử hợp thành tăng đoàn mà không có tổ chức giáo hội, không ai ban pháp danh hay giáo phẩm, giáo sắc. Tương tự như vậy khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông (Đệ nhất Trúc lâm Đầu-đà Tĩnh tuệ Giác hoàng) rời bỏ ngai vàng đến Yên Tử tu hành ngài cũng chẳng có hoặc tham gia bất kỳ giáo hội nào ngoài cùng với Đệ nhị Trúc lâm Đầu-đà Pháp loa Đồng Kim Cương và Đệ tam Từ tổ Huyền Quang Tôn Giả lập ra Thiền phái Tam Tổ Thánh Hiền Trúc Lâm.

    Vậy thì ông Thích Minh Tuệ là người đã tu đúng giới pháp của Phật với đủ 13 hạnh Đầu-đà thì lý do gì ông ấy không phải là sư (mặc dù chưa bao giờ ông ấy tự nhận mình là sư) ?

     Điều cần khuyến cáo là đừng vì ngộ nhận giả tu thành chân tu mà tiếp tay cho họ phá nát sự vi diệu của triết lý Phật giáo !

Lão Nông


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.