ĐỐI DIỆN CUỘC ĐỜI
 (xướng)

Ngẫm nghĩ đâu còn được mấy năm,
Bảy mươi chưa chắc, nói gì trăm!
Lưng còng, gối lỏng: Mình ngang đất,
Miệng móm, răng lay: Mũi đụng cằm!
Thi phú đôi câu, mù tịt vận,
Bạn bè dăm đứa, bặt hơi tăm
Chập chờn mộng mị, không sao ngủ,
Đi tới đi lui, lại muốn nằm!

 TỰ TẠI
(Tự họa)

Cứ  đeo buồn khổ, sống bao năm?
Thường lạc thì may được một trăm!
Mai trúc đầy sân, phơi sắc nắng,
Thi thơ một túi, vuốt râu cằm.
Đạo tâm đột phá đời mê muội,
Đuốc huệ bùng soi bể tối tăm.
Tứ đại giai không nào vướng bận,
Khoẻ thì đọc sách, mệt đi nằm!

KHA TIỆM LY